Belgelerimiz

Özlem Seyahat, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği otobüs işletmelerinin sahip olması gereken tüm belgelere ve izinlere sahiptir.

Özlem Seyahat, yürürlükteki yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak ticari faaliyetlerine devam etmektedir.